Tüm kayıtlı öğrencilerimizin yararlanabileceği bir sözlük oluşturduk. Bu sözlük içinde, sınıflara göre ayrılmış ve derslerinizin içeriklerine göre
dizinlenmiş kavramlara, açıklamalara ve görsel unsurlara ulaşabilirsiniz.

Kavramları eklemeye, ünite ya da temaların kavram haritalarını baz alarak başladık. Ancak gün geçtikçe içeriği büyümekte
ve bir öğrencinin ilk başvuru kaynağı olmaktadır.

 

Üst taraftaki bölümü kullanarak; tüm sözlük içinde arama yapabileceğiniz gibi,
aşağıdaki linklerden sınıf sınıf, ders ders ya da ünite ünite kavramlar sözlüğünü gezebilirsiniz.

En son eklenenler (sondan başa doğru):

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji

Faydalı iş yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş yaptığında mekanik enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrik santrallerinde türbine çarpan suyun mekanik enerjiye dönüştüğü gibi pense ile kablo keserken, tornavida ile vida sıkarken vb. durumlarda da mekanik enerji üretilmiş olmaktadır. Elde edilen mekanik enerji ile her hangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de üretilebilmektedir.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Maddenin Halleri ve Isı


Termometre

Termometre

Sıcaklığı ölçmek için kullanılan alettir.

Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler termometrelerde kullanılmaktadır. Termometreler, değişen sıcaklık karşısında sıvıların hacim değiştirmesi mantığına dayanır. En fazla kullanılan termometreler civalı termometrelerdir. Sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerde ise donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler tercih edilir.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Maddenin Halleri ve Isı


Mercekler

Mercekler

Mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık kırıcı herhangi bir saydam maddeden yapılan optik alettir.

Mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. Mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür (büyüteç), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür.

Merceklerin iki yüzü küresel veya bir yüzü küresel diğer yüzü düz olanları vardır.

Cismin görüntüsünden yansıyan ışınlar mercekten geçtiğinde bir odak noktasına itilir. Bu teori kullanılarak görüntü üzerinde gözlemler yapmak amacıyla teleskop, dürbün, mikroskop gibi araçlar, kaydetmek amacıyla lensler ve objektifler, görme hatalarını gidermek için gözlüklerde mercekler kullanılmaktadır.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Renk Tayfı

Renk Tayfı

Başta güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasıdır. Bu renkler en kısa dalga boyundan en uzununa kadar giden elektromagnetik tayfın çok küçük bir bölümüdür. Işık tayflarını inceleyen ilk kişi yerçekimi teorisinin de sahibi olan Sir Isaac Newton'dur.

Prizmadan geçirilen beyaz ışın, temelde 7 renge ayrılır ancak bu renkler birbirine karışmış durumdadır. Bu renkleri daha iyi gözlemleyebilmek için tayfgözler denen bir alet kullanılır. Ortaya çıkan renkler mordan kırmızıya sıralanır.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Işığın Kırılması

Işığın Kırılması

Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama, doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir.

Kırılmanın Özellikleri:
1- Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir.
2- Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık, normale yaklaşarak kırılır.
3- Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık, normalden uzaklaşarak kırılır.
4- Normal üzerinden gelen ışın (dik gelen ışın), diğer ortama geçerken kırılmaya uğramaz (dik geçer).

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Prizmalar

Prizmalar

Prizma, optikte düz yüzeyleri olan ve ışık kıran saydam alettir. Yüzeyler arası açıları uygulamaya bağlı olarak değişir. Geleneksel geometrik şekli ise alt yüzeyi üçgen kenarları ise karesel olan üçgen prizmadır. Bu nedenle halk arasında 'prizma' kelimesi bu şekil için kullanılır. Bazı prizma türleri geometrik prizma şeklinde değildir. Prizmalar genellikle camdan yapılır ancak tasarlanıldığı dalgaboyuna özel olarak herhangi bir saydam materyal de kullanılabilir.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Renkler

Renkler

Renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.

Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380nm ile 780nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne, görünen ışık denir.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Işığın Soğurulması

Işığın Soğurulması

Işığın maddesel ortamlar tarafından emilmesidir.

Işık belirli dalga boyuna sahip elektromagnetik ışımadır ve bir enerjiye sahiptir. Bir fotonun Enerjisi E=hυ formülü ile gösterilir. Işığın enerjisi dalga boyu ile ters orantılıdır. Yani ışığın dalga boyu azaldıkça enerjisi artar, dalga boyu arttıkça enerjisi azalır.

Bir atoma orbitalleri arasındaki enerji farkına denk dalga boyundaki bir ışık gönderilirse temel haldeki elektron(lar) bir üst enerji seviyesine çıkarak veya elektronlarını fırlatarak ışığı soğururlar. Bu olaya ışık soğurulması denir. Işığı en çok soğuran renk siyahtır. Gelen ışıktaki bütün renkleri emer. Fakat diğer renkler (Örn:Yeşil) sadece yeşil ışığı yansıtır gerisini emer. Yazın açık renkli kıyafetler giymemizin sebebi budur. Beyaz renk ise bütün renkleri geri yansıtır.

Soğurulma maddelerde bir takım değişmelere yol açabilir. Örneğin ışıkta fazla kalan ilaçlar bozulabilir.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Işık Hızı

Işık Hızı

Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı 299.792 kilometre\saniye'dir. Latince celeritas (hız) ismine adden 'c' ile ifade edilir. Işığın hızı sadece vakum ortamdayken c'ye eşittir. Herhangi bir maddenin içinden geçerken (örneğin su, cam vb.) hızı c'den küçüktür.

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Işığın Soğurulması


Kan Pulcuğu

Kan Pulcuğu

Kan pulcukları yani trombositler kanın pıhtılaşmasını sağlar. Mesela elimizde bir yara kanadığı zaman bir süre sonra kan akışı durur. Bu kan pulcukları sayesinde olur. Pıhtılaşma yaşam için önemlidir. Özellikle akraba evliliklerinde kan pıhtılaşmaması denilen

8. Sınıf / Fen ve Teknoloji | Destek ve Hareket Sistemi


 

 
     
     
     
   
 
 

e-dershane.biz © 2018 | Gizlilik İlkemiz | Kullanım Şartları
DERPAŞ Dergi Yayın Dağ. Paz. ve Tic. AŞ / Akbıyık cad. No:61/2 Sultanahmet - İSTANBUL
Tel: 0212 518 10 50 / Faks: 0212 518 05 00 / E-mail: dershane.biz@gmail.com
 
 
Ana SayfaAna SayfaKavramlar Sözlüğü